Hrana   

Jod u ishrani: jodirana so, crni luk, produkti mora (riba, morska trava, suve morske alge itd.), biljke koje rastu uz morsku obalu, povrće iz zemljišta bogatog jodom (gde nema guše), pečurke, jetreno ulje bakalara;

 

Biohemija i uloga

– neophodan je u sintezi tiroidnih hormona. Tiroidna žlezda prima jod u obliku jodida koje oksidiše peroksidaza u elementarni jod. Jod se spaja sa aminokiselinom tirozinom u hormonski inaktivni dijodtirozin. Tiroksin nastaje vezivanjem dve molekule dijodtirozina (uz istovremeno otcepljivanje bočnog lanca);

– depo je u tiroidnoj žlezdi;

– utiče na prednji deo hipofize i sprečava inkreciju tireotropnog hormona (slično kao tiroksin i dijodtirozin). Jod verovatno smanjuje i delovanje tireotropnog hormona;

– u našem telu ima 20 – 50 mg joda. Od toga se između 20 i 40% nalazi u tiroidnoj žlezdi. Na jedan kilogram čovečijeg tela dolazi 0,05 mg joda. To znači da u tiroidnoj žlezdi ima 10.000 puta više joda nego u ostalim delovima našeg organizma. U krvi se nalazi u koncentraciji od 0,013 mg%;

– apsorpciju niti šta pomaže niti odmaže;

 

Preporučene doze 

– od 2 meseca do 4 god. –  70 mikrograma/d

4 god. i stariji – 150 mikrograma/d

trudnice i doilje – 150 mikrograma/d

 

– 1 mg joda nedeljno je dovoljan da bi se rast i razvoj dece odvijao normalno i da se gušavost ne pojavljuje;

– jodirana kuhinjska so ima 0,05 – 0,1% KJ. Kalijum jodid može se dati i u obliku kapi ili tableta 0,3 – 0,5 mg/d. Jedna doza maksimalno iznosi 2 gr, a dnevna maksimalna doza iznosi 6 gr (kratkotrajna primena);

– jod ima različita dejstva obzirom na veličinu doze i dužinu primene. Već male doze kod izvesnih osoba mogu uzrokovati Basedowljevu bolest, a sa druge strane može se sprečiti nastanak hipotireotične guše. Jod može da ima i antitireoidno dejstvo kod teške hipertireoze i coma Basedowicum, kada i.v. injekcije u kratkom vremenskom periodu smanjuju bazalni metabolizam i popravljaju opšte stanje bolesnika. Daljnja primena joda pogoršava stanje te se za tireoidektomiju koristi u dužini od 1 – 3 nedelje;

 

Klinika

– manje – nastaje hipotireoidizam. Kod dece (kretenizam): patuljast rast (usporeno sazrevanje skeleta), mentalna retardacija, suva, žuta, hladna koža, gruba, suva, krta kosa, zatvor, usporena denticija, veliki jezik, dubok glas, “trbušatost” sa pupčanom kilom, osetljivost na hladnoću, miksedem subkutanog i dr. tkiva.

Kod odraslih: slabost, osetljivost na hladnoću, zatvor, promuklost, usporen govor, obilna menstrualna krvavljenja. Koža je suva (odsustvo znojenja), hladna, žuta i podbula. Nokti su tanki i krti, kosa istanjena, obrve proređene, jezik zadebljan. Puls je usporen, a duboki tetivni refleksi su oslabljeni. Anemija često makrocitnog tipa. Periferni čvrsti, testasti edemi, podbulo lice, izlivi u sve serozne duplje, grčevi u mišićima, dispnea, anginozni bolovi. Smanjen je osećaj ukusa i mirisa.

Laboratorijski: povišen holesterol i nizak T4.

Mnogobrojni češći i blaži oblici lako se previde.

Terapija: preparati tiroidne žlezde;

– u prevenciji guše;

– dobar je za zdravu: kosu, kožu, nokte i zube;

– višak – jodizam i Jod- Basedow.