Ovu grupu vitamina čine vitamin B8, vitamin B13, vitamin B15, vitamin B17, vitamin T i vitamin U.

 

 

To je grupa vitamina koja za sada, još uvek, izaziva mnogobrojne kontradiktornosti.