(tiooktanska kiselina; protogen; faktor prenosa acetata)           

Biohemija i uloga

Liponska kiselina je blisko povezana sa tiaminom u početnom stadijumu dekarboksilacije alfa- keto kiselina. Učestvuje u oksidativnoj dekarboksilaciji piruvata u acetat uz tiamin;

– masna kiselina koja je veoma bitna komponenta u metabolizmu. Sadrži sumpor (visokoenergetska sumporna veza, slična vit B5) i aktivna je u veoma malim količinama. Hemijski to je 6,8- ditiooktanska kiselina;

– aktivira enzime ciklusa trikarbonske kiseline;

– intenzivira sintezu ATP- a;

– eliminiše mlečnu kiselinu;

– stimuliše sintezu CoA (za utilizaciju masnih kiselina);

– kompletan sistem za oksidativnu dekarboksilaciju pirogrožđane kiseline i alfa- ketoglutarne kiseline obuhvata: vit B1, B2, derivate nikotinamida (kao što su: CoA, FAD i NAD), B5 i liponsku kiselinu;

Liponska kiselina ispoljava stimulišuće dejstvo na rast bakterija mlečno kiselinskog vrenja, zamenjivanjem acetata (“faktor zamene acetata”);

– hepatoprotektiv je. Sprečava oštećenje jetre izazvano različitim strukturama toksina. Normalizuje aldolaze i transferaze;

– ima neprijatan miris i ukus;

 

Klinika

U terapiji metaboličke acidoze;

– u terapiji dijabetesa kod dece. Liponska kiselina se primenjuje sama ili sa insulinom;

– u terapiji infektivnog i toksičnog hepatitisa.