Hrana  

Kobalt u ishrani: kosti, jetra, bubrezi, zeleno lisnato povrće (u vrhovima i ivicama), detelina, voće, semenke, živina, mleko;

 

Biohemija i uloga

– sa fosforom ulazi u sastav vitamina B12;

– ulazi u sastav enzima: metilmalonil CoA mutaze, metiltetrahidrofolat oksidoreduktaze, homocistein metiltransferaze i ribonukleozil reduktaze;

– deluje blokirajuće na enzime koji sadrže gvožđe;

– učestvuje u razaranju peroksida;

– za normalan sastav hemoglobina osim bakra i gvožđa neophodan je i kobalt;

– kobalt, gvožđe, bakar i vanadijum učestvuju u stvaranju elemenata krvi;

– previše kobalta može dovesti do uvećanja tiroidne žlezde;  – koncentriše se u jetri, bubrezima i kostima;

– u prisustvu kobalta mikroorganizmi gastrointestinalnog (neophodan je za njihov razvoj) trakta sintetišu vitamin B12;

– kobalt je neophodan i za razvoj mikroorganizama u zemlji. Crnica je izuzetno bogata bakterijama i ima puno vitamina B12;

– pomaže stvaranju karotina (provitamina A) u toku klijanja biljaka;

– apsorpciju pomaže: bakar, gvožđe i cink, a ne odmaže ništa;

 

Preporučene doze 

– % ;

 

Klinika

– manjak – usporen rast. Perniciozna anemija.

Terapija: vitamin B12. Kada se anemija normalizuje treba unositi kobalt prirodnim putem ili će se anemija ponovo javiti.