Vitaminologija knjiga - Vitamini i minerali
Vitamini i minerali koje sadrži "semenke susama"
Vitamin T

Vitamin T

(termitin) Hrana     Biohemija u uloga veoma malo se zna o ovom vitaminu; – supstanca sa svojstvima vitamina prvobitno je izolovana od termita, a kasnije iz kvasaca i gljiva;   Klinika smatra se da ubrzava rast; – distrofija i atrofija mišića dojenčadi; – Vitamin T pomaže koagulaciju krvi i stvaranje trombocita. Zbog ovih svojstava primenjuje se u suzbijanju nekih oblika anemija i hemofilija.   Nastavak teksta »
Vitamin B15

Vitamin B15

(pangaminska kiselina) Hrana   – kuvanje i svetlost ga razaraju;   Biohemija i uloga Derivat je glukonske kiseline; – antioksidans; – Vitamin b15 normalizuje metabolizam lipida; – antihipoksantno dejstvo ostvaruje poboljšanjem oksigenacije tkiva; – donator je metilnih grupa u biosintezi kreatinina; – povećava sadržaj kreatinin- fosfata u mišićima i deponvanje glikogena u jetri i mišićima; – potpomaže sintezu proteina; – podstiče imunološke reakcije; – ubrzava oksidaciju etilnog alkohola i time umanjuje njegovu toksičnost; – delovanje vitamina B15 se... Nastavak teksta »