(orotinska kiselina)

Hrana

Vitamin B13 u hrani: korenasto povrće, surutka, tečni deo ukišeljenog ili zgrušanog mleka

 

– razara ga kuvanje i svetlost;

 

Biohemija i uloga

Metaboliše folnu kiselinu i vitamin B12;

 

Preporučene doze

Proizvodi se u obliku kalcijum- orotata;

 

Klinika

Vitamin B13 se koristi u terapiji: multiple skleroze, kod problema sa jetrom i preranog starenja.