Vitaminologija knjiga - Vitamini i minerali
Mangan

Mangan

Hrana   Biohemija i uloga – znatan deo mangana nalazi se u lipidima vezan za linolnu i linolensku kiselinu; – u serumu je vezan za beta globulin; – ulazi u sastav enzima: piruvat karboksilaze (glikoneogeneza), enolaze (glikoliza; magnezijum umesto mangana može biti kofaktor enolaze, a koju inače inhibiše fluor), superoksid...
Vitamin C

Vitamin C

(askorbinska kiselina) Hrana   – šipak je 120 puta bogatiji vitaminom C od narandže; – gde ima najviše hlorofila tu ima i najviše vitamina C, a i karotina. Ukoliko se od korena ide bliže lišću i ukoliko je lišće zelenije , utoliko ima više askorbinske kiseline. Svojim postankom ovaj vitamin...
Vitamin A

Vitamin A

(A- alkohol, retinol; A1-aldehid- retinal; A2-3-dehidroretinol) Hrana   – karoteni (prekursori vitamina A)- u narandžastom i žutom povrću i voću: šipak, crvena paprika, gloginje, bundeva, jarebika, žutika, kozlac, brusnica, ljoskavac, dren, divlja tikva, bljušta, paradajz; – najbogatije vitaminom A je riblje ulje, a koje pored vitamina A sadrži i vitamin...
Novo izdanje knjige "Vitaminologija" u prodaji!

Novo izdanje knjige “Vitaminologija” u prodaji!

Novo, četvrto izdanje knjige “Vitaminologija” je u prodaji! Knjigu možete da poručite ovde, i knjiga će vam pouzećem biti poslata na kućnu adresu.    

Vitamini i minerali

Gvožđe

Gvožđe

Hrana   Biohemija i uloga – gvožđe ulazi u sastav porfirina i gradi hem: hemoglobin, mioglobin, enzime (hemoproteidi) disanja: citohrom, katalaza (prelazi iz fero- u feri- oblik i obratno) i peroksidaza (trovalentno gvožđe). Nalazi se u svakoj ćeliji tela; – ulazi u sastav enzima čiju prostetičnu grupu čini FAD (vitamin B2) zajedno sa molibdenom; – resorpcija i digestivnom traktu dešava se praktično samo u fero obliku, putem proteina apoferitina koji se stvara u sluznici dvanaestopalačnog creva i reverzibilno... Nastavak teksta »
Fosfor

Fosfor

Hrana     – fitinska kiselina ima 88% organski vezanog fosfora, koji je rastvorljiv u kiselinama;   Biohemija i uloga Vitamin D na nivou bubrežnih tubula vrši reapsorpciju fosfora, koja je povezana sa mehanizmom reapsorpcije kalcijuma; – fosfor učestvuje u izmeni energije (prenosilac je energije) preko oksidativnih reakcija, spojenih sa fosforilacijom; – neophodan je za nervnu aktivnost; – neophodan je za normalnu kontraktilnost srčanog mišića; – depo se nalazi u kostima (70% kao kalcijum- fosfat, apatit) i zubima.... Nastavak teksta »
Kalcijum

Kalcijum

Hrana   – najviše kalcijuma, u biljkama, nalazi se u lišću;   Biohemija i uloga – kalcijum čini 2% telesne težine; – od ukupne količine samo se 1% nalazi rastvoren u telesnim tečnostima. U plazmi: 33% čine nedifuzibilni kompleksi, sa proteinima; 12% difuzibilan, ali nedisocijativno kompleksiran sa anjonima (citratima, bikarbonatima i fosfatima); 55% čini jonizovani kalcijum. Ukoliko se pH krvi pomeri ka kiseloj strani količina jonizovanog kalcijuma se povećava, a jonizacija se smanjuje kod alkaloze; – soli kalcijuma... Nastavak teksta »
Vitamin U

Vitamin U

(metilmetioninsulfonij) Hrana   Preporučene doze 1 – 2 tabl. 30 – 40 dana. Jedna tableta ima 50 mg methylmethioninsulfonii chloridum; – preparat se može nabaviti u Rusiji;     Klinika Vitamin U se koristi u terapiji gastritisa i ulkusa na želucu i duodenumu. Nastavak teksta »
Vitamin T

Vitamin T

(termitin) Hrana     Biohemija u uloga veoma malo se zna o ovom vitaminu; – supstanca sa svojstvima vitamina prvobitno je izolovana od termita, a kasnije iz kvasaca i gljiva;   Klinika smatra se da ubrzava rast; – distrofija i atrofija mišića dojenčadi; – Vitamin T pomaže koagulaciju krvi i stvaranje trombocita. Zbog ovih svojstava primenjuje se u suzbijanju nekih oblika anemija i hemofilija.   Nastavak teksta »
Vitamin B17

Vitamin B17

(leatril; nitrilosid; amigdalin) Hrana   – kao ni vitamina b12, nema ga u pivskom kvascu;   Biohemija i uloga Glavni sastojak  leatrila je amigdalin (jedinjenje dva molekula glukoze, jednog benzaldehida i jednog cijanovodonika), glukozid;   Preporučene doze 0,25 – 1,0 gr/d; – Vitamin B17 se odjednom ne sme uzeti više od 1,0 gr, ali sme se uzeti bezbedno i više od 3,0 g/d u ukupnoj dnevnoj dozi; – 5 do 30 pojedenih koštica kajsije u toku dana, ali... Nastavak teksta »
Vitamin B15

Vitamin B15

(pangaminska kiselina) Hrana   – kuvanje i svetlost ga razaraju;   Biohemija i uloga Derivat je glukonske kiseline; – antioksidans; – Vitamin b15 normalizuje metabolizam lipida; – antihipoksantno dejstvo ostvaruje poboljšanjem oksigenacije tkiva; – donator je metilnih grupa u biosintezi kreatinina; – povećava sadržaj kreatinin- fosfata u mišićima i deponvanje glikogena u jetri i mišićima; – potpomaže sintezu proteina; – podstiče imunološke reakcije; – ubrzava oksidaciju etilnog alkohola i time umanjuje njegovu toksičnost; – delovanje vitamina B15 se... Nastavak teksta »
Vitamin B13

Vitamin B13

(orotinska kiselina) Hrana   – razara ga kuvanje i svetlost;   Biohemija i uloga Metaboliše folnu kiselinu i vitamin B12;   Preporučene doze Proizvodi se u obliku kalcijum- orotata;   Klinika Vitamin B13 se koristi u terapiji: multiple skleroze, kod problema sa jetrom i preranog starenja. Nastavak teksta »
Vitamin B8 - adenozin

Vitamin B8 – adenozin

      Nastavak teksta »
Vitamin P - bioflavonoidi

Vitamin P – bioflavonoidi

(bioflavonoidi; faktor propustljivosti kapilara) Hrana   – citrusni bioflavonoidi (ima oko 40 citrusnih bioflavonoida): limun, narandža, mandarina i grejpfrut. Nalaze se u kori, belom sunđerastom sloju ispod kore i u membranama između segmenata ploda;   Biohemija i uloga To je grupa jedinjenja biljnih glikozida, flavona i flavonola, koju čine: trokseruten (vitamin P4), rutin (heljda), hesperidin, eriodiktin (narandža i limun), tangeretin (mandarina), kvercetin, kvercitrin, miricitrin, naringin (u grejpfrutu), askorutin, epikatehin, venoruton, troksevazin itd.; – postoji više stotina različitih bioflavonoidnih... Nastavak teksta »
Vitamin K

Vitamin K

(antihemoragični vitamin; faktor dugovečnosti) Hrana   – u ženinom mleku ima ga više nego u kravljem mleku; – nalazi se u zelenom bilju u hloroplastima, tj. direktno je vezan za hlorofil; – siromašni sa vitaminom K su: voće, plesni, gljive, kvasci; – nestabilan je u alkalijama i na svetlu;   Biohemija i uloga Postoji pet vitamina K. K1- fitomenadijon, menahinon, phylloquinon, fitonadion, mefiton; K2- farmohinon; K3- menadion. Prirodni oblik koji dobijamo sa hranom je K1. K2 sintetišu mikroorganizmi... Nastavak teksta »
Vitamin J

Vitamin J

(holin) Hrana   Biohemija i uloga Teško se može svrstati u vitamine. Naš organizam je u stanju da ga sintetiše metilisanjem holamina; – za nervnu aktivnost neophodan je acetilholin (parasimpatikus) koji se sintetiše iz holina i sirćetne kiseline. Acetilovanje holina vrši acetil- CoA, u prisustvu enzima holin- acetilaze. Acetilholin esteraza razgrađuje acetilholin; – eritrociti takođe imaju holin- acetilazu i acetilholin esterazu. Ukoliko se izvrši inhibicija holin acetilaze eritrociti gube sposobnost selektivnog permeabiliteta i nastaje hemoliza; – skeletni mišići,... Nastavak teksta »