Hrana   Biohemija i uloga Vitamini B  kompleksa su: B1, B2, B3, B5, B6, folna kiselina (B11), B12, liponska kiselina, biotin (H), PABA (H+) i inozitol (I); – aluminijum aktivira vitamine B grupe, a unošenje vitamina B grupe dovodi do porasta koncentracije aluminijuma u krvi; – svi vitamini B grupe su rastvorljivi u vodi. Praktično se, izuzev minimalnih količina, ne deponuju u organizmu; – svi vitamini B kompleksa blisko su udruženi u hrani i funkciji. U slučaju nedostatka... Nastavak teksta »