Vitaminologija knjiga - Vitamini i minerali
Vitamini i minerali koje sadrži "nepolirana riža"
Vitamin B15

Vitamin B15

(pangaminska kiselina) Hrana   – kuvanje i svetlost ga razaraju;   Biohemija i uloga Derivat je glukonske kiseline; – antioksidans; – Vitamin b15 normalizuje metabolizam lipida; – antihipoksantno dejstvo ostvaruje poboljšanjem oksigenacije tkiva; – donator je metilnih grupa u biosintezi kreatinina; – povećava sadržaj kreatinin- fosfata u mišićima i deponvanje glikogena u jetri i mišićima; – potpomaže sintezu proteina; – podstiče imunološke reakcije; – ubrzava oksidaciju etilnog alkohola i time umanjuje njegovu toksičnost; – delovanje vitamina B15 se... Nastavak teksta »
Vitamin H - Biotin

Vitamin H – Biotin

(biotin; faktor protiv štetnog dejstva belanceta jajeta; koenzim R) Hrana   – u donjem delu tankog creva bakterije su u stanju da ga sintetišu, dok se apsorpcija vrši u višim partiama;   Biohemija i uloga Vitamin H (biogeni amin) deluje kao koenzim karboksilaza, enzima koji katalizuju “fiksaciju” ugljendioksida. Nakon što ugljen dioksid dođe u vezu sa biotinom, ugljen dioksid može da se premesti na acetil- CoA (acetil- CoA karboksilaza), nakon čega nastaje malonil- CoA. Ovo je važan stupanj... Nastavak teksta »